Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Συλλογή τηγανέλαιου στο 5ο Γυµνάσιο Σερρών

Το 5ο Γυµνάσιο Σερρών θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές σε θέµατα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντοςπροχώρησε στην περιβαλλοντική δράση συλλογής τηγανέλαιου στο χώρο του σχολείου.

Τα οφέλη από τη συλλογή τηγανέλαιου και την ανακύκλωσή του είναι πολύ σηµαντικά, αφού µε αυτό τον τρόπο επιστρέφει για χρήση σε ποσοστό 80% περίπου!
Από 1 λίτρο τηγανελαίου δηµιουργείται 0,8 του λίτρου βιοκαύσιµου (βιοντίζελ). Στην Ελλάδα συλλέγονται µόλις 18.000 τόνοι, δηλαδή λιγότερο από το 4% της ποσότητας που καταναλώνουµε.

Μετατρέποντας το καταστροφικό τηγανέλαιο σε βιοντίζελ:
α) κάνουµε καλό στην υγεία µας, αναπνέοντας καθαρότερο αέρα.
β) κάνουµε καλό στο περιβάλλον, γιατί το βιοντίζελ έχει λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση µε το κανονικό πετρέλαιο.
γ) κάνουµε καλό στη χώρα µας, αφού τη βοηθάµε να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη.
δ) βοηθάµε το σχολείο µας αφού ανταλλάσσουµε το τηγανέλαιο µε απορρυπαντικά και άλλα χρηστικά είδη.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή  
Οι µαθητές συγκεντρώνουν ποσότητες στο σπίτι τους.  
Ακολούθως, µεταφέρουν τα καµένα λάδια µε δοχεία στο σχολείο, όπου τα τοποθετούν στον ειδικό κάδο συλλογής.  
Οι ποσότητες αυτές θα µεταφερθούν σε εργοστάσιο προκειµένου να µετατραπούν σε βιοντίζελ µετά από σχετική επεξεργασία.

Τον συντονισµό της δράσης έχουν οι εκπαιδευτικοί κ. Σταυρίδου Αικατερίνη και κ. Κλούρα Αικατερίνη.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου