Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

English Project:"Biographies-Portraits"

Στα πλαίσια του μαθήματος Αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές της Β' τάξης με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Κατερίνας Κλούρα εκπόνησαν project βασισμένο στις βιογραφίες και το έργο καταξιωμένων προσωπικοτήτων.Σκοπός του project ήταν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αξιοποιήσουν τις νέες πληροφορίες παράγοντας κείμενα στην Αγγλική.Παρουσιάζουμε ενδεικτικές εργασίες των μαθητών.(Αποτύπωση του πίνακα "Mount Sinai"-El Greco (1570) από τον μαθητή του Β3 Κωστόπουλο Δημήτρη)

El Greco

El Greco or Domenicos  Theotokopoulos was born in Heraklion, Crete, in 1541. He was a painter, a sculptor and an architect of the Spanish Renaissance. The nickname “El Greco” means “The Greek” in Spanish.
In his mid-twenties he travelled to Venice and studied under Titian, who was the most renowned painter of his era. He lived, most of his life, in Spain and Italy. Then, he went to Toledo, where he resided, until his death.
However his paintings put him against the Catholic Church, the result of that, was that he was forced to Inquisition and he was the only person, that got away alive. El Greco’s best known work  is “the Burial of the Count of Orgaz”.   
During the course of the execution of a commission for the Hospital Tavera, El Greco fell seriously ill and a month later, on April 7 1614, he died.
Although, El Greco was travelling around Europe, he never lost his Greek origins….

Argiriou Maria
Kofitsa Sophia
B1


Martin Luther King

Martin Luther King was born in 1929.He was a priest and the leader of the African-American movement.In 1955 he led the campainge and boycott the public buses with success.In 1961 with the campaigne <<Passengers for the freedom>> he brought the end to racial separation in the public transport.He made a speech,beginning with the famous phase <<I have a dream... >>.
In this speech he described his dream for equality in the American society.In 1964 he received the Nobel Peace Prize for non violent resistance.He was against the Vietnam War.He was killed in 1968 and nowadays  the 15th of January is a national holiday in the U.S.A dedicated to him.

Bogogiannidou Ioanna
Β2  
 

Albert Einstein

Albert Einstein was born in Germany on March 14th 1879. As a child he didn’t bring out any piece of his genious. His parents believed that he was a disabled boy in his mind, after he started to speak at the age of 3 years old. He wasn’t getting along with his subjects at school and all children were looking down on him. In his opinion school was a “military hazing for brainless people”. Ηe prefered to study at his home rather than at school. He studied at the High School Of Araou in Switzerland and then he studied Physics at the university of Zurich. There he got married in 1901 to his fellow student “Mileva Matric”. On 10th December 1921 the Royal Academy Of Sweden awarded him with the Nobel Prize Of Physics. Albert discovered the theory of “RELAVITY”, which gave answers to many questions of Physics. Unfortunately, Albert Einstein was diagnosed with aortic aneurysm. His surgery was turned into in vaia. Thenceforth, he didn’t attempt other surgery and stated that he prefered  to pass away. This fact happened on 18th April, in Princeton’s Hospital.
                                                                                                                     

Pashalis Grosdis
Β2
       Εργασία της μαθήτριας Ιντζε Παναγιώτας Β3 για τον Lord Byron.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου